• TOM690

TOM690

Đăng ký
TOM690_12 là gói cước dành cho khách hàng thường xuyên di chuyển trong một khu vực nhất định (tỉnh, thành phố). 
1. Giá cước gọi 
- Trong 12 tháng tính từ tháng kích hoạt: cước gọi nội mạng = ngoại mạng 
+ Trong Zone: 690 đồng/phút 
+ Ngoài Zone: 1.190 đồng/phút 
- Từ tháng 13 trở đi: 
+ Trong Zone: gọi nội mạng 890 đồng/phút, gọi ngoại mạng: 1.190 đồng/phút 
+ Ngoài Zone: gọi nội mạng 1.190 đồng/phút, gọi ngoại mạng: 1.190 đồng/phút 
2. Giá cước nhắn tin: 
+ SMS trong mạng = MMS: 200 đồng/SMS 
+ SMS ngoài mạng: 250 đồng/SMS 
+ SMS quốc tế: 2.500 đồng/SMS

Nhập thông tin cá nhân

Lưu ý các trường (*) là bắt buộc nhập

Các gói khác