• ST5KM

ST5KM

Đăng ký

Giá cước: 5.000đ/ngày.

Ưu đãi:

- 1GB tốc độ cao sử dụng đến 24h cùng ngày đăng ký, hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).

- Gói cước KHÔNG gia hạn hàng ngày.

Hủy gói cước: HUYDATA ST5KM gửi 191 (Xác nhận Y gửi 191).(Không được bảo lưu data sau hủy gói).

* Đăng ký gói ST5KM vào các ngày 12/12/2022, 22/12/2022, 24/12/2022, 01/01/2023, 10/01/2023, 20/01/2023, 30/01/2023, 02/02/2023, 12/02/2023, 14/02/2023, 22/02/2023 được tặng 5000 điểm Viettel++.

 

** Chương trình áp dụng với thuê bao đăng ký gói ST5KM qua tài khoản chính điện thoại và có xác nhận đồng ý nhận điểm Viettel++. Mỗi thuê bao được hưởng 01 lần trong ngày triển khai ưu đãi.

Nhập thông tin cá nhân

Lưu ý các trường (*) là bắt buộc nhập