• Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)

Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)

Đăng ký

MCA là dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ thông qua bản tin SMS, giúp khách hàng biết được các số thuê bao gọi đến hoặc nhắn tin đến thuê bao của mình trong thời gian tắt máy, máy hết pin…
- Đăng ký:

Soạn DK gửi 193 (5.500 đ/tháng)

- Chi tiết gọi 198 (miễn phí)

Nhập thông tin cá nhân

Lưu ý các trường (*) là bắt buộc nhập